Home.Algemeen.Scholen.Formulieren.Galerij.Contact.NL Online.Aanmelden.

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied.

 

Welkom bij NTC Niedersachsen!

 

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied. Onze school heeft als doelstelling de leerlingen een zo rijk mogelijk aanbod in Nederlandse taal aan te bieden.

Een taalaanbod dat zo veel mogelijk hun leeftijdsniveau benadert, zodat bij een eventuele verhuizing, beroepsopleiding of andere vervolgopleiding in Nederland, de overstap naar het Nederlandse onderwijssysteem

versoepeld wordt.

 

Contact opnemen? Klik hier of bel:  0049 (0)5921 / 3 26 00

 

 

Impressum