Home.Algemeen.Scholen.Formulieren.Galerij.Contact.NL Online.Aanmelden.

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied.

 

Terug.

NTC- Niedersachsen is enkele jaren geleden opgericht om de Nederlandse kinderen in het grensgebied Nederlands onderwijs aan te kunnen bieden, waardoor de Nederlandse kinderen niet alleen de mogelijkheid hebben in Duitsland te integreren, maar ook om hun moedertaal te kunnen behouden. Hiervoor zijn verschillende dependances opgericht. Waarbij er naar gestreefd wordt het contact met de Nederlandse Taal en Cultuur te onderhouden, zo niet uit te breiden.

Algemeen.

Onze school.

Bestuur.

Uitgangspunten.

Schoolklimaat.

Lesgevers.

Ouders.

Ontwikkeling.

Regels.

Algemeen.