Home.Algemeen.Scholen.Formulieren.Galerij.Contact.NL Online.Aanmelden.

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied.

 

Informatie over de groepen.
Terug.

Kleutergroep

Kleuters doen meer dan alleen gezellig spelen! Iedere kleuter komt binnen met een eigen persoonlijkheid, die wij respecteren. Ook verloopt de ontwikkeling van ieder kind anders. Dit proberen wij te stimuleren en niet te forceren.

Belangstelling voor verhalen, woorden en letters is van groot belang voor het latere leesproces. Om deze ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren spelen we met rijmen en verzen, zingen we liedjes, vertellen we verhalen, bekijken we prentenboeken en laten we de kinderen vertellen tijdens kringgesprekken. Hierdoor ervaart het kind dat je op verschillende manieren dingen aan anderen duidelijk kunt maken.

Bij de kleuters wordt voornamelijk met de methode de Leessleutel gewerkt.

Het spelen is veelal een groepsgebeuren, waarbij sociale vorming, samen spelen en delen voorop staan. De zang-, tik- en kringspelletjes zijn daarbij een leuke afwisseling. Hierdoor krijgt het kind vertrouwen in de ruimte en de ruimtelijke begrippen zoals, voor, achter, naast, tegenover, rond, recht. Ook tijdsbesef komt ongemerkt aan de orde (soms moet je vlug of langzaam zingen, bepaalde bewegingen tijdens het lied maken). De ontwikkeling van besef voor hoeveelheden en getallen wordt tijdens de vele herhalingsvormen in de liedjes gestimuleerd (bijv: ‘Twee emmertjes water halen’, ‘Heb je wel gehoord van de Zevensprong’).

De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen. Een kleuter kan soms weken lang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd. Probeer ook thuis met je kleuter nieuwe uitdagende situaties te creëren, waarbij het samen Nederlands lezen en praten erg belangrijk is.

 

Groep 3

De lesstof van groep 3 is gebaseerd op de methode de Leessleutel, waarin ook woordenschat een belangrijk onderdeel vormt. Echter vooral in deze groep is er een duidelijk verschil in niveau tussen een Nederlandse groep 3 en een Duitse eerste klas. In Nederland wordt in de kleutergroepen al veel gedaan aan klanken en letters. Doordat de meeste leerlingen pas in groep 3 in het NTC-onderwijs terechtkomen, is er meteen al een achterstand. Hierdoor zijn de CITO-uitslagen vaak veel lager dan in vergelijking met Nederlandse basisscholen. Dit is geen reden voor zorgen, aangezien deze leerlingen nog lang niet alle klanken kennen, terwijl de CITO-toetsen daar wel van uit gaan. Aan het einde van groep 3 is vaak een enorme inhaalslag geslagen, waardoor de toetsscores veel beter geworden zijn.

 

Leren lezen, hoe gaat dat?

Op een gegeven moment gaan de leerlingen ontdekken dat bij een bepaalde letter een bepaalde klank hoort. Dit is een belangrijke stap op weg naar het zelf lezen van woorden. De wereld van letters, woorden en boeken gaat open.

Je eigen naam kunnen schrijven is voor de meeste leerlingen de eerste kennismaking met de geletterde wereld. Ze ontdekken dat er een verband bestaat tussen die geheimzinnige tekens en wat die tekens betekenen.

Aan de hand van platen van de methode de Leessleutel worden de eerste basiswoorden geleerd. Hiermee leert de leerling nieuwe woorden maken. (boom en roos worden b oo s). Geleidelijk aan worden alle letters en tweeklanken (ui, ie, eu, ei, ou, au, ij) behandeld en kan de leerling nieuwe woorden lezen.

Hoe verder deze ontwikkeling gaat, des te groter wordt de woordenschat en lezen zal dan steeds beter gaan. Dit groeit uit tot zelf snellere, langere en moeilijker zinnen maken en verhalen en boeken lezen. Oefening baart kunst en dus thuis veel voor- en meelezen!

 

Groep 4 t/m 8

Aangezien elke leerling, wat betreft de Nederlandse taal, een andere achtergrond heeft, wordt per leerling bepaald wat zijn of haar plek is binnen NTC-N. Op deze manier kan elke leerling op zijn/haar eigen niveau werken. Bij NTC-N wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spelling, lezen, begrijpend lezen, en allerlei andere onderdelen die met taal te maken hebben. De leerkrachten maken gebruik van taalmethode Taalactief en de begrijpend lezen methode TEKSTverwerken.

Ondanks dat in het Duitse schoolsysteem groep 7 en 8 voortgezet onderwijs is, kan de leerling op de NTC-N-school nog verder in het basisonderwijs onderwezen worden. Wel geldt dat dit per locatie kan verschillen, aangezien niet alles roostertechnisch mogelijk is. Informeer hierbij bij de betreffende locatie.

 

 

Scholen.
Organisatie.
Informatie.
Schoolgeld.
Locaties.