Home.Algemeen.Scholen.Formulieren.Galerij.Contact.NL Online.Aanmelden.

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied.

 

Terug.
Lesgevers.

De leerkrachten die bij ons lesgeven hebben een onderwijs bevoegdheid of een ontheffing gekregen van de Schoolinspectie voor het geven van Nederlands onderwijs. Vaak hebben de leerkrachten ruime ervaring in het (basis)onderwijs en weten hoe ze zich op de hoogte moeten houden van nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs in Nederland.

De leerkrachten kunnen altijd een beroep doen op begeleiding van de Stichting NOB.

 

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

Nieuwe ouders en leerling(en) zijn van harte welkom om in de klas te komen kijken en kennis te maken met de leerkracht, leerlingen en het materiaal. De aanmelding kan geschieden door middel van het invullen van het online registratieformulier of bij de desbetreffende locatie.

Bij de aanmelding wordt, indien aanwezig, het leerlingdossier van de vorig bezochte school overhandigd. Bij het ontbreken van het dossier verzamelt de leerkracht gegevens op basis van observaties en eventuele toetsen.

De leerkracht kan nieuwe leerlingen testen zodat deze kan bepalen in welke groep de leerling thuishoort. Nieuwe leerlingen worden naar hun niveau beoordeeld en vervolgens in de juiste groep geplaatst. Hierdoor proberen wij het niveau van de groep zo homogeen mogelijk te houden. Het kan dus gebeuren dat leerlingen van verschillende leeftijden in dezelfde groep zitten.


 

Volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de school

Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Ook gebruiken we het Cito-leerling volgsysteem, waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau op het gebied van taal en lezen worden ingeschaald. Aan de hand van deze gegevens kan het onderwijsprogramma zo goed mogelijk op de leerling worden afgestemd.

Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. De leerlingdossiers bestaan uit:
- personalia en eventuele medische gegevens,
- resultaten van toetsen en observaties,
- handelingsplannen,
- verslagen van ouder- en leerkrachtbesprekingen.

De contacten met de ouders over de vorderingen van kinderen bij ons op school onderhouden we op de volgende wijze:
- tweemaal per jaar ontvangen ouders een geschreven rapport waarin een zo volledig mogelijk beeld van de leerling en de leersituatie wordt gegeven;
- tweemaal per jaar worden de ouders uitgenodigd om het rapport van hun kind te bespreken in een 10-minuten gesprek;

Daarnaast kan men altijd met dringende vragen telefonisch of per email contact opnemen met de leerkracht.

 

 

Vacatures.
Algemeen.

Onze school.

Bestuur.

Uitgangspunten.

Schoolklimaat.

Lesgevers.

Ouders.

Ontwikkeling.

Regels.