Home.Algemeen.Scholen.Formulieren.Galerij.Contact.NL Online.Aanmelden.

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied.

 

Terug.
Ontwikkeling.

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

Met het afnemen van niet-methode gebonden toetsen (CITO-toetsen) bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijsaanbod. De resultaten worden in het team besproken en kunnen leiden tot een bezinning op de gehanteerde pedagogisch-didactische aanpak.

Wij trachten door  middel van de schoolgids, website en ouderavonden de ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er gaande is op school.

 

Zorg voor de relatie school en omgeving

Wij beseffen goed dat de leerlingen, als ze bij ons komen, al een dagtaak op de Duitse school op hebben zitten. Er wordt rekening mee gehouden dat ze soms vermoeid kunnen zijn en zich niet altijd even goed kunnen concentreren.


 

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (stichting NOB)

De Stichting NOB kan om advies worden gevraagd door bestuur, leerkrachten en ouders. De stichting NOB geeft informatie over de belangrijkste veranderingen en aanpassingen in het Nederlands onderwijs. Zij is de schakel tussen het Nederlandse onderwijs en de aangesloten scholen in het buitenland. Zo blijft ook NTC-N op de hoogte van het onderwijs in Nederland. Hun website is: www.stichtingNOB.nl

NTC-N maakt via de stichting NOB aanspraak op subsidie vanuit Nederland.

Elke zomer organiseert het NOB een cursus van drie dagen voor leerkrachten werkzaam in het buitenland. Inmiddels hebben een aantal leerkrachten van NTC-N deze cursus de laatste paar jaar bezocht en daaruit vele tips meegenomen en verwerkt.

 

Algemeen.

Onze school.

Bestuur.

Uitgangspunten.

Schoolklimaat.

Lesgevers.

Ouders.

Ontwikkeling.

Regels.