Home.Algemeen.Scholen.Formulieren.Galerij.Contact.NL Online.Aanmelden.

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied.

 

Organisatie van het onderwijs.
Terug.

Organisatie van de school

Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Alle leerlingen volgen Duits onderwijs aan een Kindergarten, Grundschule, Haupt/Realschule of het Gymnasium. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot de naschoolse tijden, waarbij een zo goed mogelijke aansluiting getracht wordt te vinden met het dagonderwijs.

Bij de plaatsing in de groepen worden in principe de regels aangehouden van het Nederlands basisonderwijs. De kinderen werken binnen hun groep zoveel mogelijk samen met kinderen van hetzelfde niveau. Er wordt meer naar niveau geselecteerd dan naar leeftijd. Leerlingen krijgen aandacht op het niveau van hun individuele problematiek.

We hanteren verschillende methoden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het gebied van de leerlingenzorg in de dagelijkse praktijk verankerd blijft en open blijft staan voor verbetering.

De leerlingen zijn voor het grootste deel afkomstig uit gezinnen die zich permanent gevestigd hebben in Duitsland. Doordat de grens dichtbij is, lijkt het vaak dat er genoeg Nederlands gesproken kan worden, maar de praktijk laat zien, dat de taal van de dagschool met het verstrijken van de jaren steeds meer de overhand neemt.

 

Samenstelling van het team

Zoals al eerder aangegeven is NTC-N een stichting onder leiding van een bestuur. Daarnaast hebben we een coördinator, die als intermediair tussen de leerkrachten en het bestuur staat. En tenslotte onze leerkrachten, waarbij op enkele locaties ook nog hulpouders te vinden zullen zijn. Mocht u graag als hulpouder ingezet worden, neemt u dan contact op met uw locatie, er is vaak meer dan genoeg vraag naar!

 

Scholen.
Organisatie.
Informatie.
Schoolgeld.
Locaties.