Home.Algemeen.Scholen.Formulieren.Galerij.Contact.NL Online.Aanmelden.

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied.

 

Schoolgeld.
Terug.

De NTC lessen worden door het Nederlandse Ministerie van Wetenschap en Onderwijs gesubsidieerd. Deze subsidie dekt echter slechts een deel van de uitgaven en met name om uw kind van de noodzakelijke leer- en hulpmiddelen te voorzien. Daarom wordt er een eigen bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf van boeken en ander lesmateriaal. De oudervertegenwoordiging heeft  inzage in de inkomsten en uitgaven van de Stichting NTC-Niedersachsen.

 

De ouderbijdrage dient vóór 1 oktober van het schooljaar over gemaakt te worden op de rekening van de Stichting NTCN, onder vermelding van: Ouderbijdrage NTCN met de naam van uw kind(eren). De ouderbijdrage is  200 euro per schooljaar.  

Rekeningnummer Stichting NTCN: Kontonummer 32599, IBAN DE62 267 500 01 0000 0325 99, BIC NOLADE21NOH, Kreissparkasse Nordhorn.

 

De ouderbijdrage geldt per schooljaar: september t/m juni. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld Harz-IV) kan na overleg met het bestuur van dit bedrag worden afgeweken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de schoolleider of met de stichting NTCN.

Scholen.
Organisatie.
Informatie.
Schoolgeld.
Locaties.