Home.Algemeen.Scholen.Formulieren.Galerij.Contact.NL Online.Aanmelden.

Nederlandse Taal en Cultuur voor leerlingen in het Nedersaksische grensgebied.

 

Terug.
  Uitgangspunten.

NTC-N geeft onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC). De school heeft daarbij als doel een zo rijk mogelijk aanbod in de Nederlandse taal aan te bieden.

Een taalaanbod dat zo veel mogelijk hun leeftijdsniveau benadert, zodat bij een eventuele verhuizing, beroepsopleiding of andere vervolgopleiding in Nederland, de overstap naar het Nederlandse onderwijssysteem versoepeld wordt.

We richten ons daarbij op de kerndoelen van de Nederlandse taal en taalonderdelen:

· Woordenschat

· Lezen

· Spelling

Daarnaast is het behouden van kennis van de Nederlandse taal onderdeel van ons onderwijsaanbod. De school houdt rekening met de verschillende achtergronden die de leerlingen hebben ten aanzien van de Nederlandse taal. Daarom wordt nauwkeurig naar iedere leerling persoonlijk gekeken en kan ieder kind op zijn/haar eigen niveau werken. De leerprestaties worden systematisch geëvalueerd.

Als school eerbiedigen wij iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

 

 

 

 

 

 

Algemeen.

Onze school.

Bestuur.

Uitgangspunten.

Schoolklimaat.

Lesgevers.

Ouders.

Ontwikkeling.

Regels.